Namų šiltinimas,termoviziniai matavimai ir konsultacijos

Namų šiltinimas

#

Mus draudžia Lietuvos draudimas

 

#

Tel.: 865360099

LAAIF PARAMA individualių namų gyventojams

 

 

 

Individualaus namo savininkas (fizinis asmuo) gali gauti iki 30 proc. faktiškai patirtų visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų kompensacinę išmoką, kuri negali viršyti 14 500 Eur. Pareiškėju gali būti individualaus gyvenamojo vieno ar dviejų butų namo, į kurį planuojama investuoti, savininkas arba bendraturtis, išskyrus nebaigtus statyti namus. Kai būna paskelbti kvietimai teikti Projektų registracijos formas, individualaus gyvenamojo vieno ar dviejų butų namo savininkas, tinkamai užpildęs Projekto registracijos formą,  gali kreiptis dėl paramos pagal dvi priemones:

 

  •  „FIZINIŲ ASMENŲ VIENO AR DVIEJŲ BUTŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ATNAUJINIMAS (MODERNIZAVIMAS), PASIEKIANT PASTATO ENERGETINIO NAUDINGUMO C KLASĘ IR SUMAŽINANT ENERGIJOS SUVARTOJIMO SĄNAUDAS NE MAŽIAU NEI 20 %“

 

Fizinis asmuo, kuris pateikė Projekto registracijos formą, įgyvendinęs namo modernizavimą, iki š. m. gruodžio 1 d. privalės pateikti mokėjimo prašymą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus bei patirtų išlaidų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus kompensacijai gauti.

 

Dokumentai gali būti įvairūs – priklausomai kokiu būdu atliekate modernizavimą.

 

Pvz. 1. nusisamdote įmonę ir ji jums atlieka modernizavimą (darbai kartu su medžiagomis). Tokiu atveju privalo būti pasirašyta/os darbų  sutartis/ys, kurioje/se nurodoma kokie darbai atliekami ir kokie jų preliminarūs arba tikslūs kiekiai, sutarta bendra kaina arba įkainis už 1 mato vienetą.

Prie sutarties gali būti ir darbų priėmimo – perdavimo aktas/ai.

Kiti privalomi dokumentai - PVM sąskaita faktūra ir pinigų apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas, kuris gali būti:

  • ·         mokėjimo nurodymas (mokėta pavedimu);

arba

  • ·         pinigų priėmimo kvitas (mokėta grynaisiais pinigais);

 arba

  • ·         kasos pajamų orderio kvitas (mokėta grynaisiais pinigais);

arba

  • ·         kasos čekis (mokėta grynaisiais pinigais).

 

Pvz. 2. perkate namo modernizavimui reikalingas prekes parduotuvėje, išsirašote PVM sąskaitas faktūras ir gaunate kasos čekius, arba pinigų priėmimo kvitus arba kasos pajamų orderio kvitus. Darbai atliekami ūkio būdu.

Pvz. 3. perkate namo modernizavimui reikalingas prekes parduotuvėje, o darbus atlieka fizinis asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą. Tokiu atveju už prekes išsirašote PVM sąskaitas faktūras, pasiimate apmokėjimo dokumentus (kokie jie gali būti žr. aukščiau 1 pvz.).

Su fiziniu asmeniu, kuris atliks Jums darbus sudarote darbų sutartį/is, aktą/us.

Sumokėjus pinigus grynais fizinis asmuo dirbantis pagal verslo liudijimą Jums išrašo prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą, o dirbantis pagal individualios veiklos pažymėjimą – sąskaitą faktūrą arba sąskaitą faktūrą ir pinigų priėmimo kvitą.

Sumokėjus pinigus, naudojantis banko paslaugomis, fizinis asmuo dirbantis pagal verslo liudijimą išrašo prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą, o pagal individualios veiklos pažymą – sąskaitą faktūrą.

Atsišviečiate verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą ir patikrinate ar tuo metu fizinis asmuo galėjo Jums atlikti darbus.  

Daugiau pasiskaityti galite:

https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/25rbM8kzVaup/content/koki-dokumenta-turi-israsyti-pirkejui-gyventojas-vykdantis-individualia-veikla-/10174

Visuose dokumentuose privalo būti parašai, anspaudai (ant visų dokumentų pasirašo ir Pareiškėjas).

 

LAAIF teiksite visų dokumentų kopijas (originalai lieka Pareiškėjui – Jums). Pareiškėjas kopijas patvirtina žyma „Kopija tikra“ vardas, pavardė, parašas.

 

Tinkamas finansuoti išlaidos pvz. prie sienų šiltinimo – ne tik šiltinimo medžiaga, bet ir tinkavimo medžiaga, dažai arba jei grindys šiltinamos – ne tik šiltinimo medžiaga, bet ir grindų danga ir pan.

Netinkamos finansuoti išlaidos tokios, kaip įrankiai; su projektu nesusijusios išlaidos; išlaidos už prekes, kurios neleidžia sutaupyti energijos bei išlaidos, skirtos namo rekonstrukcijai. Netinkamų finansuoti išlaidų pvz. grąžtai, geležtės ir kiti įrankių antgaliai; plėvelės (langams uždengti); lipnios juostos; šiukšlių maišai; kanalizacijos prekės; vandentiekio prekės; projektavimo paslaugos; plytos, cementas, sąramos (skiros namo rekonstrukcijai) ir pan.

 

Prieš pradedant darbus reikia pasikonsultuoti su ekspertais  dėl pastato energinio sertifikavimo (ekspertų sąrašą galite rasti http://www.spsc.lt/cms/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=299&lang=lt  internetiniame puslapyje). Jūs privalote išsiaiškinti ar apsišiltinę pvz. tik sienas ir stogą pasieksite savo modernizuojamo namo C energetinio naudingumo klasę ir ar sutaupysite 20 proc. Kadangi su mokėjimo prašymu ir minėtais dokumentais turėsite pateikti C klasės sertifikatą namui (jog Jūsų modernizuotas namas atitinka šią klasę) ir pažymą, įrodančią jog su įdiegtomis priemonėmis sutaupėte 20 proc. Šiuos du dokumentus išduoda minėti ekspertai. Iš sąrašo galite pasirinkti kokį pageidaujate ekspertą (pagal tenkinančią kainą). Šiuo metu LAAIF internetinėje svetainėje galite rasti ir pažymos rekomenduojamą formą.

 

Jeigu pareiškėjas neįgyvendins projekto iki 2015 m. gruodžio 1 d. ir/ar nepateiks mokėjimo prašymo arba iki 2015 m. rugsėjo 1 d. raštu neinformuos LAAIF, kad negalės įgyvendinti projekto, jis neteks galimybės gauti kompensacinę išmoką, nurodytą registracijos formoje ir bus išbraukiamas iš sąrašo. Taip pat pareiškėjas neteks teisės gauti paramą iš Programos lėšų vienerius metus t.y. dalyvauti 2016 m. kvietime.

 

Iki š. m. rugsėjo 1 d. Pareiškėjas turi teisę, ne daugiau kaip vieną kartą, prašyti (raštu) pakeisti ketinamą įgyvendinti projekto komponentą (LAAIF paskaičiuota maksimali paramos suma išliks ta pati).